privacy

Privacy

Het is voor Zoev City van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Zoev City verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Zoev City uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Zoev City de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Zoev City uw persoonsgegevens?

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan
• Wanneer u contact heeft met Zoev City via telefoon, mail, chat, apps, social media of website
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Zoev City
• Voor (interne) analyses
• Wanneer u toestemming heeft gegeven
• Voor het behandelen van vragen en klachten