Micro afvalcollectie Wallengebied

Gemeente Amsterdam, Pantar en Zoev City starten een nieuw initiatief voor afvalcollectie in het Wallengebied.

Amsterdam kampt met de problemen van het achterstallig onderhoud aan de kademuren en bruggen. Het dagelijks zware vrachtverkeer over de grachten helpt niet echt mee voor het behoud ervan. Tevens klagen ondernemers en bewoners over de grote vuilniswagens en de grote hoeveelheden afval op straat. Daarom is de Gemeente Amsterdam samen met Zoev City een project gestart om met kleine elektrische voertuigen, op een duurzame wijze, afval uit de binnenstad op te halen. Afvalcollectie met een menselijke maat. Geen grote zware vuilniswagens met diesel motoren maar kleine lichte elektrische wagentjes die korte rijbewegingen maken. Milieuvriendelijker, zowel voor de kademuren en bruggen als voor de uitstoot van CO2 en fijnstof.

De volledige afvalcollectie is emissieloos. In de ochtend vaart een elektrisch aangedreven schip een grote duwbak naar het Oosterdok. Vanaf deze locatie rijden de collectiewagentjes, ook wel de ZOEVERS genoemd, op relatief korte afstand, heen en weer om de drijvende afvalhub te vullen. De kleine collectiewagens veroorzaken geen verkeersopstoppingen en zijn vele malen lichter dan reguliere vuilniswagens van ca. 30 ton. De duwbak heeft een perscontainer aan boord met een capaciteit van ca. 50 ton afval per vracht. Deze kan dus per dag een relevante hoeveelheid afval vervoeren naar de afvalverwerkers.

De microcollectie in het Wallengebied is inmiddels in volle gang. Het gaat om bedrijfsafval in speciale gele zakken die elke dag van de week worden aangeboden. De ZOEVERS worden bemand door werknemers van Pantar. Pantar is het grootste sociaal leer- en werkbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij Pantar speciaal opgeleid en begeleid voor deze afvalcollectie.

Zoev City staat voor Zorgeloze Oplossing Elektrisch Vervoer. Zoev City heeft een duurzaam concept ontwikkeld om goederen en afval binnen Amsterdam te vervoeren, waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van de weg en zo veel mogelijk over het water.