UW BEDRIJFSAFVAL HALEN WIJ GRAAG OP EN WE VOEREN HET AF OVER HET WATER!

De kademuren en bruggen van Amsterdam zijn ongeveer 300 jaar geleden gebouwd en berekend op het gewicht van een paard en wagen. Dit zijn hele lichte lasten in verhouding tot het gewicht van de huidige vuilniswagens van ca. 25.000 kg. Door achterstallig onderhoud en intensief zwaar verkeer storten de historische kademuren steeds vaker in. Wij zijn ZOEV CITY gestart om te voorkomen dat ons Unesco-werelderfgoed bezwijkt onder het gewicht van het huidige verkeer. 

Amsterdam heeft de ambitie om in 2050 een circulaire stad te zijn. Een stad waar waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en waar zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. De realisatie van deze ambitie is sterk afhankelijk van de afval- en grondstof logistiek. Door ruimtegebrek en lage volumes kunnen bedrijven in de binnenstad vaak geen grote rolcontainers plaatsen. Door ons fijnmazig collectieproces is het voor ondernemers ook mogelijk om kleine volumes aan te bieden waardoor men toch het afval en de grondstoffen gescheiden kunnen laten ophalen.

 

Voor meer informatie of het plaatsen van uw eerste bestelling kunt u contact opnemen via Hello@zoevcity.nl

of via het altijd bereikbare nummer +31 (0)6 41 78 11 26.  

Wij kijken uit naar onze eerste kennismaking!