STAAT VAN KADEMUREN IS NOG SLECHTER DAN GEDACHT

Ten minste tien kilometer kademuur in Amsterdam is zo slecht dat er een verhoogd risico is op verzakken. Die kademuren moeten zo snel mogelijk worden vervangen.

Werkzaamheden voor het herstel van het grootste deel van kademuren in de stad zullen leiden tot langdurige afsluitingen, er zullen bomen moeten worden gekapt en parkeerplaatsen worden opgeheven.

Van 850 verkeersbruggen zijn er nog maar negen gecontroleerd op veiligheid en van 202 kilometer kademuur is nog slechts veertien kilometer goedgekeurd. Een fonds van 200 miljoen euro is onvoldoende om de aanpak structureel te kunnen betalen.

VERWAARLOOSD

De gemeente berekent ook tarieven voor de inhuur van experts die 40 procent onder de marktprijs liggen, waardoor de stad niet de gewenste deskundigheid krijgt.
Dat blijkt uit een vernietigend rapport van extern onderzoeker Pieter Cloo, gemaakt in opdracht van de gemeente. Het college van b. en w. zegt zich te herkennen in de bevindingen en aanbevelingen. Het rapport is aanleiding om de aanpak te intensiveren.

Het beheer van bruggen en kades in Amsterdam is de afgelopen decennia verwaarloosd, zegt ook het college. Het weer op niveau krijgen van het onderhoud van kades en bruggen is een complexe, grote en urgente opgave, aldus de gemeente.

VERVANGEN

Volgens Cloo ontbreekt bij gemeente en bestuurders de kennis en aandacht voor het specifieke onderwerp. Tegelijk heerst er ‘een cultuur van stoere zelfredzaamheid’.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van zo’n 1600 bruggen, 600 kilometer kades en oevers en vijf verkeerstunnels.

Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is tien kilometer in deplorabele staat. Deze kademuren staan boven aan de lijst om binnen afzienbare termijn te vervangen.

BRONVERMELDING

Dit artikel is gepubliceerd door Het Parool

Geschreven door Marc Kruyswijk op 7 Februari 2019